NV BENCHMARK

 

De eerste benchmark van Nederland Verbetert is een feit!. Deze benchmark is ontwikkeld door Mirjam Bouten (FrieslandCampina), Carlo van Nistelrooij (Omron), Chris Cruiming (SuikerUnie), Lisette Coolen (Ahrend), Sanne van Dijen en Ton van Kollenburg (Protean Management Solutions).


DE BEDOELING

De bedoeling van de benchmark is niet om een volwassenheidsniveau te bepalen op het gebied van lean, TPM of six sigma en ook niet om te bepalen wie "de beste" is. Wel willen we alle deelnemers de mogelijkheid te geven om te zien waar ze staan ten opzichte van anderen en hier van te leren. Elke deelnemer die dat wil, ontvangt daarvoor een gratis rapportage van de uitkomsten. Daarnaast organiseren we een bijeenkomst om de uitkomsten te delen en van elkaar te leren.


DOE MEE!

Belangrijk voor een goed beeld is dat per organisatie liefst 10 (verschillende) personen de vragenlijst invullen, waarbij zoveel mogelijk sprake is van een dwarsdoorsnede in de organisatie, dus zowel werkvloer, middenkader, staf, management als verbeteraars. Stuur de mail dus gerust door, maar stem het even af binnen je bedrijf! Vanzelfsprekend worden de gegevens vertrouwelijk behandeld en komen er geen gegevens van afzonderlijke organisaties naar buiten zonder goedkeuring vooraf.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten. Meedoen is eenvoudig: klik hier